Αρχείο Σεμιναρίων

webinar myDATA Διαβίβαση 2021 Διορθώσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων

Σ.Ο.Λ.Ν.Θ και i-spirit Software
Κωδικός Σεμιναρίου
210522SOLNTH
Ημερομηνία Σεμιναρίου
-
Διοργάνωση
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης (Σ.Ο.Λ.Ν.Θ)
Δεν μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Το σεμινάριο είναι κλειστό σε νέες συμμετοχές.

Δωρεάν Πανελλαδική Ενημέρωση για την myDATA από την Π.Α.Ε.Λ.Ο και την i-spirit Software

Ημερομηνία Σεμιναρίου
-
Διοργάνωση
Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων και i-spirit Software
Κόστος συμμετοχής
0.00 €
Δεν μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Το σεμινάριο είναι κλειστό σε νέες συμμετοχές.