Αντώνης Ντίνος

Αντώνης Ντίνος
Επιχειρησιακό στέλεχος της ομάδας myData στην Α.Α.Δ.Ε
Βιογραφικό

Στέλεχος της Α.Α.Δ.Ε και επιχειρησιακό στέλεχος της ομάδας myData (Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε)