Φώτης Τσιατούρας

Φώτης Τσιατούρας
Φοροτεχνικός, συγγραφέας, τ. επόπτης Π.Ε.Κ. Αθηνών