Λιάζος Παλαιολόγος

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
Εργατικά Ασφαλιστικά. Εισηγητής φορολογικών σεμιναρίων
Βιογραφικό

Aπόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, φοροτεχνικός Α΄ τάξεως και σύμβουλος επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέματα.

Συγγραφέας βιβλίων με θέματα μισθοδοσίας προσωπικού, κτηματολογίου, Φ.Π.Α. και τιμολόγησης.

Συνεργάτης με άρθρα και μελέτες σε περιοδικά και εφημερίδες.

Εισηγητής σε εργασιακά- ασφαλιστικά, οικονομικά, φορολογικά σεμινάρια.