Νικόλαος Σπυρόπουλος

Νικόλαος Σπυρόπουλος
Προγραμματιστής Αναλυτής
Βιογραφικό

 C.E.O i-spirit Software 

Προγραμματιστής Αναλυτής και συγγραφέας βιβλίων.