Πατρώνης Άγγελος

Πατρώνης Άγγελος
Βιογραφικό

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω- υποψήφιος διδάκτωρ αθλητικού δικαίου του ΕΚΠΑ

Εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια με αντικείμενο το αθλητικό δίκαιο

Νομικός σύμβουλος αθλητικών σωματείων και αθλητικών ομοσπονδιών

Επιστημονικός συνεργάτης ΓΓΑ