Πέτρος Ραπανάκης

Πέτρος Ραπανάκης
Eργασιακά, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Βιογραφικό

Ο Πέτρος Ραπανάκης γεννήθηκε το 1959 στον Πειραιά και κατοικεί στην Αθήνα. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.) με ειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ημερίδων και σεμιναρίων του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.λπ.  Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( ΕΟΠΕΠ).  

Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Πληροφορικής της ICT Europe. Από το 1990 έως και σήμερα συμμετέχει ως εισηγητής σε ενδοεπιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά σεμινάρια με θεματικό πεδίο εισήγησης τις εργασιακές σχέσεις, τη μισθοδοσία προσωπικού, την εργατική νομοθεσία, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Συνεργάζεται με πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα κι έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια που υλοποιήθηκαν στους χώρους εργασίας πλήθους επιχειρήσεων. Από το 1994 έως σήμερα αρθρογραφεί στον οικονομικό τύπο ενώ έχει συγγράψει τα βιβλία: “Εργατικά και Ασφαλιστικά” (Εκδόσεις 1994, 1995, 1997, 1999 2000, Ipirotiki Sofware & Publications), “Οι Νέες Εργασιακές Ρυθμίσεις” (Εκδόσεις 2001,2004, Ipirotiki Sofware & Publications), “Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων”(Εκδόσεις 2001,2002,2003,2004,2005,2006, Ipirotiki Sofware & Publications), “Οι Νέες Ασφαλιστικές Ρυθμίσεις” (Έκδοση 2003, Ipirotiki Sofware & Publications), “Εργασιακές Αναλύσεις και Εφαρμογές”(Έκδοση 2005, Η Ναυτεμπορική) και “Διαχείριση μισθοδοσίας” (Έκδοση 2009, Η Ναυτεμπορική).