Πόλυγγερ Μιχάλης

Πόλυγγερ Μιχάλης
Μιχάλης Πόλυγγερ Οικονομολόγος
Βιογραφικό

Οικονομολόγος Λογιστής Ά τάξης και συγγραφέας βιβλίων. Εισηγητής σε Σεμινάρια Λογιστικής.Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών και Εκλεγμένο μέλος της Σ.τ.Α στο ΟΕΕ (Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών).