Πόλυγγερ Μιχάλης

Μιχάλης Πόλυγγερ
Οικονομολόγος Λογιστής Ά Τάξης
Βιογραφικό

Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών και Εκλεγμένο μέλος της Σ.τ.Α στο ΟΕΕ (Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών)

Οικονομολόγος Λογιστής Ά τάξης και συγγραφέας βιβλίων.