Πόλυγγερ Μιχάλης

Πόλυγγερ Μιχάλης
Μιχάλης Πόλυγγερ Οικονομολόγος
Βιογραφικό

Μιχάλης Πόλυγγερ, o coFounder της MΕGAFINAN είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Λογιστικής και Οικονομίας της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
'Έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στον χώρο των λογιστικών- φοροτεχνικών και οικονομολογικών υπηρεσιών,
καθώς κατείχε θέσεις Οικονομικού Διευθυντή σε σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους.
Είναι ελεύθερος επαγγελματίας- αυτοαπασχολούμενος και ενεργός λογιστής-φοροτεχνικός-οικονομολόγος από το 1988 μέχρι και σήμερα. Πιστοποιημένος καθηγητής-εισηγητής, έχει συμβάλει ενεργά στην εκπαίδευση και κατάρτιση συναδέλφων πάνω σε λογιστικά, φορολογικά και εργασιακά θέματα με σεμινάρια σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Ασχολείται εδώ και χρόνια με τα προβλήματα του κλάδου αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από επιτροπές, συλλόγους και το ΟΕΕ. Όντας ενεργό μέλος του ΟΕΕ συνέβαλε καθοριστικά στις αποφάσεις για το επάγγελμα και την κατοχύρωσή του με τον Ν.2515/97 και το ΠΔ υπ' άρ. 340/1998, καθώς στα θέματα περί της δυνατότητας εισόδου των λογιστών - φοροτεχνικών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών, με την απόφαση Αριθ. Πρωτ. 1103682/24.01.05.
Τελεί Γ.Δ του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών και είναι εκλεγμένο μέλος στη ΣτΑ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Είναι ενεργό μέλος στις επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας ενώ παράλληλα έχει
συνεισφέρει στην ενημέρωση των λογιστών και επιχειρήσεων για
την ψηφιακή μεταρρύθμιση των ηλεκτρονικών βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε myDATA
καθώς και με σημαντικές προτάσεις για την βελτίωση
της πλατφόρμας αλλά και της καταξίωσης του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ.