Σεμινάριο myDATA στην Ζάκυνθο για τις αλλαγές στην Α1138 με την Α1023 και την Α1188 : Contact