Δωρεάν Πανελλαδική Ενημέρωση για την myDATA από την Π.Α.Ε.Λ.Ο και την i-spirit Software : Συμμετοχή

Τα στοιχεία σας

Δωρεάν Πανελλαδική Ενημέρωση για την myDATA από την Π.Α.Ε.Λ.Ο και την i-spirit Software
09-02-2022 16:50
Απόδειξη
Αποδοχή χρήσης προσωπικών δεδομένων βάση των όρων χρήσης της Accounting Software. Περιλαμβανομένων ενημερώσεων για σχετικά σεμινάρια και εμπορικές - λογιστικές εφαρμογές.