Δωρεάν Webinar myDATA Οι παγίδες στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις Φ.Π.Α από την myDATA και οι αλλαγές που ισχύουν από την 01 Ιανουαρίου 2023 στην παλτφόρμα για Λογιστήρια και Επιχειρήσεις: Συμμετοχή

Τα στοιχεία σας

Δωρεάν Webinar myDATA Οι παγίδες στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις Φ.Π.Α από την myDATA και οι αλλαγές που ισχύουν από την 01 Ιανουαρίου 2023 στην παλτφόρμα για Λογιστήρια και Επιχειρήσεις
14-12-2022 17:00
Απόδειξη
Αποδοχή χρήσης προσωπικών δεδομένων βάση των όρων χρήσης της Accounting Software. Περιλαμβανομένων ενημερώσεων για σχετικά σεμινάρια και εμπορικές - λογιστικές εφαρμογές.