Συμπλήρωση όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 Β μέρος Νομικά πρόσωπα με τον Νίκο Καλαμαρά

Κωδικός Σεμιναρίου
11052020ΝΚΒΜ
Ημερομηνία Σεμιναρίου
έως
Εισηγητές
Διοργάνωση
Invoicesoft
Κόστος συμμετοχής
35.00 €
Λογαριασμοί κατάθεσης
Eurobank: GR3602601100000810200636251
Πειραιώς: GR3301720960005096092319224
Viva: GR2970100000000568928064126 ή ΑΦΜ:800977462
Δικαιούχος Invoicesoft IKE
Επικοινωνία
info@seminaria.eu
Τηλέφωνο επικοινωνίας
2103009907

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ :  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

          ΕΝΤΥΠΟ Ε3. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

 1. Αναφορά στους υπόχρεους συμπλήρωσης του εντύπου Ε3

 

 1. Ανάλυση του πίνακα που συμπληρώνουν οι ατομικές επιχειρήσεις ( Πίνακας ΣΤ )

 

 1. Χρησιμότητα των υποπινάκων των ενεργών ιστοσελίδων καθώς και των συνεργαζομένων ηλεκτρονικών πλατφορμών καθώς και του αριθμού του προσωπικού των επιχειρήσεων, καθώς και των ελεγχομένων αλλοδαπών επιχειρήσεων

 

 1. Ανάλυση του πίνακα των αγροτών με παραδείγματα και εφαρμογές ( Πίνακας Γ2 )

 

 1.  Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων με την αντίστοιχη συμπλήρωση των κωδικών των πινάκων Ζ και Δ  με τις εφετινές αλλαγές,  καθώς και πλήρης ανάλυση του πίνακα Ε με παραδείγματα

 

 1. Περί οικοδομικών επιχειρήσεων ( Πίνακας Η ), περί ομίλου εταιρειών ( Πίνακας Θ )

περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ( Πίνακας Ι ). Πλήρης ανάλυση 


 

ΕΝΤΥΠΟ Ν. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 

 1. Υπόχρεοι υποβολής του εντύπου Ν.
 2. Πότε υποβάλλεται δήλωση με επιφύλαξη στο έντυπο Ν
 3. Πλήρης ανάλυση του Πίνακα 2 που αφορά στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με παραδείγματα και εφαρμογές
 4. Αναφορά με παραδείγματα σε όλους τους κωδικούς που αφορούν σε αναμορφώσεις εσόδων - εξόδων του εντύπου
 5. Πλήρης αναφορά στην εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος της πρώτης σελίδας του εντύπου με παραδείγματα
 6. Περί προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος μετά την μείωση της προκαταβολής κατά 5% του φορολογικού έτους 2018 με τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να διενεργηθούν

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ  

 

Ανάλυση όλων των κωδικών της κατάστασης που αφορούν στις μόνιμες διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης σύμφωνα με το Ν 4172/2013 καθώς και της αρχής του συσχετισμού των εσόδων με τα έξοδα. 

 

Χορηγοί

Χορηγός σεμιναρίου i-spirit Software

i-spirit ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ
Πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης, ηλεκτρονικής τιμολόγησης
και ενημέρωσης ηλεκτρονικών βιβλίων για λογιστές και επιχειρήσεις

Ειδική προσφορά με 6 μήνες δωρεάν λόγω covid-19

Kalamaras Nikolaos